Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Medarbetarnätverk

Medarbetarnätverk fokuserar på specifika arbetsprocesser och behovet av erfarenhetsutbyte kring dessa. De skiljer sig från tidsbegränsade arbetsgrupper i det att dess medlemmar permanent arbetar med löpande verksamhet inom ett specifikt område.

Syftet är bl.a. att alla medarbetare ska veta vem som arbetar med liknande verksamhet inom LUB för att kunna få råd, stöd och erfarenhetsutbyte. Nätverken ska fungera som forum för diskussion av praxis, kompetensöverföring och inte minst behov av kompetensutveckling.

Nätverken bestämmer själva sina kanaler för kommunikation, uppmuntras att använda olika slags digitala kommunikationsverktyg och avgör själva i vilken utsträckning det finns behov av fysiska möten.

Förslag på nätverk samt moderatorer lämnas till Ledningsgruppen. En motivering till varför nätverket behövs samt en kort beskrivning av vilka övergripande arbetsfrågor som nätverket ska behandla lämnas tillsammans med förslaget. Beslut om uppstart av professionella medarbetarnätverk tas efter beredning i Ledningsgruppen. Varje medarbetarnätverk är knutet till den beredningsgrupp som tillsatt det.

Varje medarbetarnätverk ska ha en moderator och en biträdande moderator. Uppdraget som moderator innebär att koordinera en e-postlista till nätverkets medarbetare och sammankalla till möte vid behov. Moderator ansvarar att lyfta frågor av gemensam strategisk karaktär för diskussion med relevant beredningsgrupp och/eller direkt till LUB:s ledningsgrupp. Alla nätverk och dess medlemmar förtecknas på LUBintra och moderatorn ansvarar för att uppdatera information om nätverket samt tillgängliggöra dokumentation av gemensamt intresse på LUBintra.

Medarbetare anmäler själv deltagande i nätverk till respektive nätverks moderator.

Gemensamt för alla medarbetarnätverk är att de ska:

  • inrättas och avvecklas av en beredningsgrupp efter föredragning i Ledningsgruppen
  • bestå av medarbetare knutna till arbetsprocesser inom nätverkets område
  • fungera som bollplank till relevanta system.

 

Sidansvarig: