Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsgruppen för kompetensutveckling

Gruppens syfte är att:

 • stärka kompetensen hos alla medarbetare i syfte att säkerställa fortsatt hög kvalitet i verksamheten för att möta befintliga och kommande behov

Gruppens uppdrag är att:

 • utifrån en långsiktig kompetensutvecklingsplan ta fram förslag till kompetensutvecklingsaktiviteter för LUB:s medarbetare inför varje verksamhetsår, som fastställs av LUB:s ledningsgrupp
 • arrangera LUB-dagen (en gång/år)
 • skriva en rapport om gruppens arbete till LUB:s årliga verksamhetsberättelse

I arbetsgruppens uppgift att arrangera kompetensutvecklingsaktiviteter för LUB:s medarbetare inbegrips att:

 • ansvara för att aktiviteternas syfte, innehåll samt målgrupp formuleras och kommuniceras, samt att kopplingen till LUB:s gemensamma mål är tydliga
 • inhämta förslag på aktiviteter från strategi- och arbetsgrupper, medarbetarnätverk eller enskilda medarbetare
 • ansvara för det praktiska genomförandet av aktiviteterna
 • ansvara för att aktiviteterna följs upp och utvärderas i förhållande till syfte och mål
 • löpande rapportera till möten i LUB:s ledningsgrupp

För LUB-dagen gäller följande:

Syfte

 • att stärka vi-känslan inom nätverket

Målgrupp

 • alla LUB-medarbetare

Innehåll

 • program enligt för dagen fastställt tema (bestäms i samråd med LUB:s ledningsgrupp)
 • utdelning av LUB-stipendiet
 • rapport från föregående års LUB-stipendiat/er

Tidpunkt

 • sista onsdagen i maj

Gruppens sammansättning:

Varje fakultet har minst en plats. Gruppmedlemmarna väljs i första hand utifrån kompetens och engagemang.

Gruppens resurser:

 • Central (UB): 50 %
 • Lokal (fakultetsbiblioteken): 5 % per fakultet

Till gruppen finns en driftsbudget som administreras av den centrala resursen.

 

För hantering av aktiviteter utanför fastställd handlingsplan, s.k. ad hoc-aktivitet, se bilaga.

 

Minnesanteckningar

Sidansvarig: