Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Beredningsgrupper

Under Ledningsgruppen tillsätts beredningsgrupper. Grupperna får skriftliga uppdrag från Ledningsgruppen att bereda. Grupperna avrapporterar skriftligen och ger underlag till diskussion och/eller förslag till hantering och beslut i Ledningsgruppen.

Utredande arbete ska ske i arbetsgrupper. Beredningsgrupperna utser tidsbegränsade arbetsgrupper för att enskilda frågor ska utredas vid behov. Varje beredningsgrupp kan ha flera arbetsgrupper arbetande samtidigt.

Gemensamt för beredningsgrupperna är att de ska:

  • tillsättas av Ledningsgruppen efter intresseanmälan från LUB:s medarbetare
  • ha en mandatperiod på tre år – viss överlappning av gruppmedlemmars mandat bör ske för att gynna erfarenhetsutbyte och stabilitet
  • utse inom sig en sammankallande, som ansvarar för att det tas fram underlag till Ledningsgruppen
  • tillsätta tidsbegränsade arbetsgrupper vid behov, efter föredragning i Ledningsgruppen
  • tillsätta professionella medarbetarnätverk vid behov, efter föredragning i Ledningsgruppen
  • kommunicera med relevanta medarbetarnätverk samt vid behov, i samarbete med medarbetarnätverken, lyfta frågor för vidare hantering av Ledningsgruppen
  • ansvara för att information om gruppen (och därtill hörande tillfälliga arbetsgrupper) hålls uppdaterad på LUBintra
  • tillgängliggöra minnesanteckningar samt övriga dokument av gemensamt intresse på LUBintra.

 

Minnesanteckningar

Rapporter?

 

Sidansvarig: